Actueel

Algemeen

Project beperken aalscholver predatie

Vanuit de VBC Rijnland wordt een inventarisatie gemaakt van de Aalscholvers in het beheersgebied. Het waterschap heeft nog niet precies voor ogen hoe ze deze informatie kunnen of gaan inzetten, zij zien het in eerste instantie als een inspiratiekaart. Als het waterschap nieuwe KRW projecten gaat opstarten kunnen zij mogelijk de aalscholver kolonies, die erg zwaar drukken op de belasting van de plassen (naast predatie) meenemen in de afweging om ergens maatregelen te treffen.

Nu is concreet de vraag aan jullie of jullie ergens op het water tegen Aalscholverproblematiek aan lopen? Dit kunnen kolonies zijn, maar ook foeragerende Aalscholvers. Zouden jullie deze exacte locaties willen doorgeven aan mij? Eventueel met foto’s om het probleem te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Jorke Wessels
Sportvisserij MidWest Nederland

Jorke@sportvisserijmidwestnederland.nl

 

Het nieuwe clubblad Mei/Juni 2016 is uit. Klik hier

 

Binnenwater

Aad Bogaards wint 4e competitiewedstrijd 22 Mei 2016. Zie de uitslag

D. van Duijvenbode wint 4e 55+ wedstijd 18 Mei 2016.Zie de uitslag

 

 

Boot

Uitslag NK Klein Boot Vissen 28 Mei 2016.Klik hier

 

 

Jeugd

Viskamp voor de jeugd via summercamps. Zie Flyer

Kijk voor meer informatie over het programma op de site:

 

www.summercamps.nl/summer-camps-basecamp/fish-fun-camp

 

 

Strand

Foto's 30 April 2016 Prijsuitreiking/feestavond.